محمد سیمزاریمحمد سیمزاری متولد ۱۳۴۹، فوق‌لیسانس مدیریت دولتی و دارای درجه سه هنری است. او از سال ۱۳۵۹ فعالیت نمایشیاش را در زمینه بازیگری، کارگردانی و نویسندگی آغاز کرد.
کتاب‌های منتشر شده: یکی شبیه عاشورا. هنر ششم. شاخه گل خشکیده.