محمد تقی اختیاریمتولد ۱۳۳۶ تهران
از سال ۱۳۵۸ در مدارس تهران با عنوان معلم و مشاور مشغول به کار بوده است.در کنار آن با نگارش داستان\ نمایشنامه و قطعات ادبی برای گروه‌های سنی مختلف قلم زده و در جشنواره‌های متعددی جایزه کسب کرده؛ از جمله
کتاب سال جمهوری اسلامی ۱۳۸۵
جشنواره مطبوعات ۱۳۷۵