ستاره‌هایی که خیلی دور نیستند

سید علی شجاعی 
موضوع
نویسنده
تاریخ چاپ
1395
تعداد صفحات
132  صفحه
قطع
رقعی 
نوبت چاپ
پنجم
قیمت
80000 ریال
افزودن به سبد خرید


برگزیده جایزه کتاب فصل. شامل ۱۲ داستان کوتاه با مضامین اجتماعی – مذهبی. نگاهی متفاوت به زندگی آدم‌های خیلی معمولی اطراف ما. در این کتاب میخوانیم: خواندم‌: ـ امشب‌ نیّت‌ کرده‌ام‌ که‌ ذکر یا بانو بگیرم‌، هزار بار و بعد از هر صد بار، چهل‌ مرتبه‌ یا رویا، میگویند ذکر مجربی است‌. شیخ‌، در حاشیه‌ کتاب‌ شریف‌ مقاتل‌ الضعفا بید اللطفا آورده‌: چون‌ دختری نازک‌ خیال‌ و رعنا صفت‌ به‌ قصد جانت‌ درآمد، این‌ ذکر گیر، باشد که‌ اثر کند و سهل‌تر جان‌ دهی و چون‌ در دام‌ صیادی … رویا به‌ پایش‌ زد و بلند خندید، خیلی بلند، آنقدر که‌ نگران‌ همسایه‌ها شدم‌. ـ این‌ چیه‌ نوشتی رامین‌؟ اگه‌ میدونستم‌ دیوونه‌ای، اونم‌ اینقدر، باهات‌ ازدواج‌ نمیکردم‌. و در حالی که‌ هنوز میخندید، دستش‌ را به‌ کنار مبل‌ کشید و عصای سفیدش‌ را برداشت‌ و به‌ قصد زدن‌ من‌ در هوا تکان‌ داد. ـ کجایی رامین‌؟ خودم‌ را به‌ رویا رساندم‌ و در آغوش‌ گرفتمش‌ …