قوس غزل

احمد عزیزی 
موضوع
نویسنده
تاریخ چاپ
1387 
تعداد صفحات
376  صفحه
قطع
رقعی 
نوبت چاپ
دوم 
قیمت
53000 ریال
افزودن به سبد خرید


قوس غزل همه غزل‌های احمد عزیزی است. دفتر دوم از مجموعه آثار. تلفیق سبک هندی و نگاه لطیف این گونه با زبان معاصر از مهمترین ویژگیهای غزل‌های احمد عزیزی است. بس که شد زنگار یأس این آه بیتأثیر ما در شب آئینه میخندد به ما تصویر ما مطلب ما در ریاضت قتل نفس کس نبود مقصدی جز گردن خود نیست با شمشیر ما سیر ذات خود کن ای آشفته رنگ خودپرست گشن آیات مستغنیست از تقصیر ما اختیار از جنبش تیغ مشیت خلع نیست این که ما تقدیر خود کردیم شد تقدیر ما