هشتمین نشست کوتاه با داستان

کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه هشتمین نشست کوتاه با داستان را برگزار می کند:
شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی
با حضور: نصرالله قادری. مریم راهی.
یکشنبه ۵ اسفند ماه. ساعت ۱۷. فرهنگ سرای اندیشه
خیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. بوستان اندیشه. فرهنگ سرای اندیشه
ورود برای عموم آزاد است