چهارمین نشست کوتاه با داستان

کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه چهارمین نشست کوتاه با داستان را برگزار می کند:
شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی
با حضور: رضا امیرخانی. سیروس همتی. علی فامیان
یکشنبه ۶ آبان ماه. ساعت ۱۷٫ فرهنگ سرای اندیشه
خیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. بوستان اندیشه. فرهنگ سرای اندیشه
ورود برای عموم آزاد است