نشست کتاب خورها برای «آفتاب در حجاب»

کتاب خورها نشست بررسی کتاب «آفتاب در حجاب» اثر سید مهدی شجاعی را برگزار می کند.

در این برنامه نویسنده اثر و نوجوانان کتاب خوان حضور خواهند داشت.

زمان: دوشنبه ۲۶ شهریور. ساعت ۱۷

مکان: فرهنگسرای اندیشه.

ورود برای عموم آزاد است.