جلسه نقد و بررسی کتاب «عالی جناب شهردار»

کتابخانه دکتر حسابی جلسه نقد و بررسی کتاب «عالی جناب شهردار» اثر ابراهیم حسن بیگی را برگزار می کند.

در این برنامه نویسنده اثر و فرحناز علیزاده به عنوان منتقد و علاقمندان حوزه داستان، حضور خواهند داشت.

زمان: سه شنبه ۲۴ شهریور. ساعت ۱۶٫

مکان: قلعه مرغی. میدان ابوذر. خیابان قفیلی. کوچه دکتر حسابی. کتابخانه دکتر حسابی