یازدهمین نشست کوتاه با داستان

کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه یازدهمین نشست کوتاه با داستان را برگزار می کند:
شب داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی
با حضور سید علی میرفتاح و اجرای اسماعیل باستانی
یکشنبه ۳ شهریورماه. ساعت ۱۷:۳۰. فرهنگ سرای اندیشه
خیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. بوستان اندیشه. فرهنگ سرای اندیشه
ورود برای عموم آزاد است